باز عاشقت شدم

شعر

 

 

 

دوباره

 

هزار باره

 

وقتی آفتاب از نگاهت

 

روئید

 

و فواره عشق از لبخندت طغیان کرد

 

دریاچه بنام تو شد

 

ودریا

 

و پرچم های همه ملل بنام تو سرود خواندند

 

 

 

یادت باشد

 

زیر آن صندلی چوبی شکسته

 

در میدان ملل

 

دوباره

 

هزار باره

 

عاشقت شدم

 

 

 

 

 

هوشنگ اسدی

 

11مهر- 1390- میدان ملل- زنو

 

 

 

عکس : نیک آهنگ کوثر