بزرگترین چالش روزنامه نگاران ایرانی چیست؟ توقیف نشريات چه نتايجى به همراه دارد؟ با صدرالدین الهی، یحیی کمالی پور، نوشابه امیری، امیر طاهری.

 

بزرگترین چالش روزنامه نگاران ایرانی چیست؟ توقیف نشريات چه نتايجى به همراه دارد؟ با صدرالدین الهی، یحیی کمالی پور، نوشابه امیری، امیر طاهری.

 

درباره Houshang Assadi
I am Houshang Assadi

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.