با جوزف کنراد در آشویتس

1 (1)

راهی جشنواره جهانی جوزف کنراد 21- 27 اکتبر2103( 29 مهر تا 5آبان 1392)   هستم. هفدهمین دوره این جشنواره  ادبی که با یک نمایشگاه بین المللی کتاب همراه است،

ماننددوره های پیشین در شهر کراکو ی لهستان برگزار می شود.

کراکو یکی از بزرگ ‌ترین و قدیمی‌ترین شهرهای لهستان است . این شهر در جنوب لهستان قرار دارد و تا سال ۱۶۰۹ پایتخت لهستان بود.

جشنواره ادبی که از هفده سال پیش د راین شهر برگزار می شود، نام خودرا ازجوزف کنراد گرفته است ، نویسنده ای با شهرت جهانی که مهمترین آثاراو بفارسی هم ترجمه شده اند.

هر سال، گروهی از نویسندگان، شاعران، موسیقی دانان وبازیگران از سراسر جهان باین جشنواره دعوت می شوند تا با خوانندگان آثار خود که به ز بان لهستانی ترجمه شده سخن بگویند و در نشست های ادبی به طرح مسائل هنری- ادبی کشور خود بپردازند. یکی ا زنام های میهمانان امسال به ایران تعلق دارد.

خوشحالم که بعدا زانتشار کتاب  نامه هایی به شکنجه گرم به ز بان لهستانی به عنوان میهمان ویژه و نماینده ایران به این جشنواره جهانی دعوت شده ام تا در برنامه ا ی تحت عنوان»ایران، امکان ادبیات» حاضران را باادبیات ایران آشنا کنم.

2 (1)

کراکو ، درهمسایگی آشویتش قرار دارد: جایی که بیشماری  ازقربانیان فاشیسم در کوره های آدمسوزی آن خاکستر شدند. کتاب من، حکایتی ازآشویتس ایران است که بدست استبداد مذهبی بر پا شد و هزاران تن از بهترین فرزندان ایران را به قربانگاه فرستاد.

در کراکو که با مردم و نویسندگان سخن می گویم و در دیدار از آشویتس، صدای مظلوم قربانیان

استبداد ، بر دار شدگان دهه شصت و گلهای پرپر کشتار تابستان 67 را به فریاد قربانیان فاشیسم  پیوند خواهم زد.

درباره Houshang Assadi
I am Houshang Assadi

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.