نامه هایی به برادران شکنجه گر مصر وسوریه

1328920591_xx

سال چندم است که د رمراسم سالیانه سازمان حقوق بشر آلمان( IGFM)، کتابخوانی می کنم. فشرده کتاب» نامه هایی به شکنجه گرم» تحت عنوان » داستان طولانی من در 7 اپیزود کوتاه» به آلمانی ترجمه شده است. من متن انگلیسی را می خانم و یکی از بازیگران سرشناس آلمانی آن را به زبان آلمانی. امسال آنا شرلیز بازیگر شاخص تئاتر آلمان قرائت متن آلمانی را بعهده داشت.وقتی در فصل قتل عام گریست، بهم ریختم و سالن در خاموشی فرو رفت….

 هر سال د راین کتابخوانی که سیمای زندان و شکنجه جمهوری اسلامی را برای نمایندگان سازمان حقوق بشر آلمان روشن می کند، حاضرین اروپایی ها بودند. امسال، نمایندگان سازمان های حقوق بشری سوریه ، مصر وتونس حضو ر بسیارچشمگیر و فعالی داشتند. بلافاصله بعدا ز پایان کتابخوانی فعالین حقوق بشری و روزنامه نویسان این سه کشور بدورم حلقه زدند.همه سخت نگران همفکران»برادرحمید»درکشورهایشان بودندکه تازه ترکتازی را آغا زکرده اند . خانم روزنامه نگاری که در تظاهرات میدان التحریر قاهره مورد «تعرض» برادران مصری قرار گرفته بود، با چشمان گریان به من گفت:

  – نگران روزی هستیم که ما هم به سرنوشت آزادیخواهان ایران دچار شویم و برای برادران شکنجه گرمصری نامه بنویسیم…

همراه مردان و زنان ترسیده از بهار عربی به حیاط رفتیم که نفسی تازه کنیم و من با خودم فکرمی کردم: وقتی کتاب را می نوشتم، هرگز باین فکرنمی کردم عبرت مبارزین کشورهای دیگر منطقه شود که فردای خود را در سیمای امروز ایران می بینند….

درباره Houshang Assadi
I am Houshang Assadi

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.