نگاه هفته

نگاه هفته

ایران در سال ۱۳۹۰
 هوشنگ اسدی
 نگاه هفته،  تاریخ  ایران در سال  ۱۳۹۰، شرح رویدادهای گوناگون در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران است. مجموعه «نگاه هفته» ر امی توان بطور کامل در اینجا یافت و بر اساس تاریخ مورد مطا لعه قرار داد.

پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰، بدمستی
پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۰، پاپیون و ناموس
پنجشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۰، وقت تنگ است
پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۰، سوسمار بی باک
پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۰، زمستان سخت
پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ماکت امام، جسد انقلاب
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۰، جهان علیه تهران
پنجشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۰، بچرخ تا بچرخیم
پنجشنبه ۱۵ دى ۱۳۹۰، حیوان خانه
پنجشنبه ۸ دى ۱۳۹۰، کندن پوست گربه
پنجشنبه ۱ دى ۱۳۹۰، فتیله انفجاری
پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰، تغییر رژیم
پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۰، منفور در حد تیم ملی
پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۰، جام زهر آقا
پنجشنبه ۳ آذر ۱۳۹۰، انزوای جهانی
پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰، جنگ ادامه دارد
پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰، برخورد نهائی
پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۰، رجزخوانی درآستانه فروپاشی
پنجشنبه ۵ آبان ۱۳۹۰، آخرین رئیس جمهور
پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰، در سراشیب سقوط
پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۰، رفتار لجن
پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۰، نظام و کش
پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۹۰، فاطمه و نرگس
پنجشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۰، مامور ما درنیویورک
پنجشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۰، زیر آب نظام
پنجشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۰، خنده به عزرائیل
پنجشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۰، حمله، حمله
پنجشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۰، یکی خامنه ای را بیدار کند….
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۰، زیر چادر خاتون
پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۰، علی و طناب، بشار و آتش
پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۰، غرش شیر، استبداد عمامه
پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰، تعمیراحمدی، وصله نظام
پنجشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۰، علائم ظهور
پنجشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۰، در شهر خبرها هست
چهارشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۰، برادران قاچاقچی
سه شنبه ۷ تير ۱۳۹۰، عده ای بد نام
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰، هدی و حلاج
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، نگاه هفته/ چه انقلابی؟چه اسلامی؟
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۰، ایران بیقراره
چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۰، مغولها
چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰، گرگها و برده ها
چهارشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۰، نوکر بادمجان
چهارشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۰، بادهای تغییر
چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۰، شام آخر سید علی
چهارشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۰، ابرهای تیره
پنجشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۰، دماغ جمهوری اسلامی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.