گفت وگوی تایمز باهوشنگ اسدی

 

آن زندانی که فرمانده شکنجه گران شد…

 هوشنگ اسدی ، به پرسش های دبیر ارشد روزنامه تایمز پاسخ داد. مارتین فلچر که پیشتر دبیر بخش خارجی تایمز بود ، از سالها پیش مسائل ایران را از نزدیک دنبال می کند و بارها به ایران رفته است. مارتین فلچر، در  هنگام حوادث سال گذشته در ایران بود و به دلیل انتشار چند گزارش در جانبداری از جنبش سبز توسط جمهوری اسلامی اخراج شد.

مارتین فلچر گفت وگویش باهوشنگ اسدی راکه متن آن روز سه شنبه 10 آگوست ( 19 مرداد)  در روزنامه تایمز منتشر شده ، با ذکر آشنائی او با آیت الله علی خامنه ای در زندان های رژیم سلطنتی گشوده و در این باره از قول هوشنگ اسدی اینگونه نوشته است:

» چه غمگنانه است که یکی از زخمیان شکنجه، به روزگاری رسیده است که صدها شکنجه گر را تحت امر خود دارد … من اگر روزی دوباره با او روبرو شوم، خاطره ی روزهایی را به یادش می آورم که در راه مبارزه ی سخت و جانفرسا همدیگر را در آغوش می کشیدیم و به یکدیگر امید می دادیم… قول و قرارش را به یادش می آورم، آنگاه که می گفت در حکومت اسلامی ترس وجود ندارد و به هیچ بی گناهی آزاری نخواهد رسید… «

گفت و گو در ادامه به مرور دوباره ی خاطرات آن روزها می رسد، جایی که اسدی از لبخندهای معصومانه و خنده های مهربانانه ی علی خامنه ای یاد می کند، از باورهای انسانی و پرسه های طولانی مدت دو نفره در یک سلول کوچک چند متری، از رویاهای شیرین برای فردایی آزاد و از گپ و گفت روشنفکری و حرف و حدیث ادب دنیا… در ادامه درباره ی ریزه کاری ای این رفاقت، از جمله آمده است:

» … هوشنگ اسدی که سیگار نمی کشید، سهمیه روزانه ی سیگارش را به علی خامنه ای می داد و او هم با دقت فراوان، سیگار را به سه قسمت تقسیم می کرد و در وعده های متفاوت با میل و رغب فراوان دودشان می کرد … «

خبرنگار روزنامه ی تایمز در ادامه ی مطلبش، قسمتی از متن کتاب هوشنگ اسدی را نقل کرده است، جایی که نویسنده در یک فراز کوتاه می نویسد که پس از آن روزها دیگر هیچگاه نتوانسته است در مدت زمانی کوتاه رفاقتی چنین نزدیک با کسی برقرار کند.

اسدی همچنین درباره ی ادامه ی این رفاقت و سالهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی اینگونه پاسخ پرسش های تایمز را می دهد :» این رفاقت در سالهای نخست  انقلاب همچنان ادامه داشت. ادامه آن رمان خوانی ها و گپ و گفت ها. من برایش کتاب های ادبی روز دنیا را می بردم و او را با نویسنده های غربی آشنا می کردم او هم به من پیشنهاد راه اندازی یک روزنامه ی اسلامی را می داد…گ

تایمز می نویسد:» اما در ادامه، رفاقت و دوستی میان جوان چپ گرا و روحانی جوان به قدرت رسیده، آنقدرها هم دیر نپایید. حکومت اسلامی به ناگه  با تمامی احزاب مخالف و همرزمان دیروز سر نزاع گذاشت. هوشنگ اسدی هم در کنار دیگر فعالین چپ به زندان افتاد . چندماه در کمیته مشترک زیر شکنجه و سپس شش سال زندان.»

 

درباره Houshang Assadi
I am Houshang Assadi

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.